Giỏ hàng

Bùi Phương Anh

Trước đây, tôi chỉ dùng Tailwind cho những lần chạy ngắn và vẫn chưa cảm nhận được chút gì từ nó, nên không biết rõ công dụng của Tailwind. Nhưng tôi đã đánh giá sai! Lần race TriAn100 này dùng toàn bộ nước pha bột Tailwind, tôi khá lo lắng trước race! KẾT QUẢ! Niềm vui như thể tôi vừa phát minh ra điều vĩ đại cho cộng đồng chạy đường dài vậy. Tôi đã luôn tìm 1 điều gì hoàn thiện như vậy cho bản thân, để có thể an tâm hoàn toàn trên đường chạy!